ระบบ SCOOT และ UTC คืออะไร

บทความนี้เขียนโดยใช้ประสบการ์ณส่วนตัว และใช้เอกสารที่มีอยู่บน www ในการประกอบและบางส่วนได้แปลมาจากบทความที่มีอยู่แล้ว จุดประสงค์ของบทความนี้คือให้เป็นจุดแสดงความเข้าใจถึงระบบ UTC (Urban Traffic Control) และ SCOOT (Split Cycle Offset Optimisation Technique) ซึ่งมีหลายๆประเทศนำไปใช้ในการบริหารและจัดการระบบคมนาคม

UTC (Urban Taffic Control) เป็นเทคนิคการจัดการสํญญาณไปจราจร โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พื้นที่ที่ใช้เทคนิคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ทางแยก ตั้งอยู่ใกล้ๆกันและมีปริมาณจราจรที่สูง การจัดระบบสัญญาณไฟจึงให้คล้องจองกันจึงสร้างประโยชน์ได้เมื่อขบวนรถหรือtraffic platoons นั้นวิ่งเข้าออกพื้นที่อย่างมีระเบียบ

ระบบนี้ใช้ตัวแปรสามตัวในการจัดระเบียบจราจรในพื้นที่คือ cycle time (ระยะหมุนสัญญาณ), green time (ระยะเวลาไฟเขียว), และ offset (ระยะเวลาที่เชื่อมระหว่างแยก) ตัวแปรทั้งสามตัวนี้จะถูกปรับเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในแต่ละช่วงเวลา แผนสัญญาณนี้ก็จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

ระบบนี้ได้ถูกนำมาใช้ในอังกฤษครั้งแรกในช่วงคศ1960 และกระจาบใช้อยู่ในเมืองต่างๆทั่วประเทศอังกฤษในช่วงปี1970 ในเมืองลอนดอนนั้นทางแยกกว่า 500 จุดนั้นใช้ระบบการจัดสัญญาณนี้ หลีกเลี่ยงการติดขัดและประหยัดเวลานับเป็นตัวเลขถึง 80ล้านปอนด์ต่อปี! – แปลและดัดแปลงจาก ที่นี้

SCOOT (Split Cycle Offset Optimisation Technique) TBC

How SCOOT work
Reference Documents

Advertisements
This entry was posted in Traffic Engineering and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s