นักวิจัยศึกษารถติดโดยใช้ข้อมูล GPS บนรถแท๊กซี่

นักวิจัยศึกษารถติดโดยใช้ข้อมูล GPS บนรถแท๊กซี่

นักวิจัยของ Microsoft Research Asia ทำการศึกษารถติดในเมืองปักกิ่งโดยใช้ข้อมูลที่เก็บจาก GPS บนรถแท็กซี่ 33,000 คันเป็นเวลา 2 ปี (2009 และ 2010)

การวิจับรถติดจากข้อมูล GPS ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่นัก มีหลายเมืองพยายามศึกษากันอยู่ ตัวอย่างของการศึกษา GPS สามารถดูได้จาก:
http://casualdata.com/senseofpatterns/
http://vimeo.com/19034766

แต่อย่างไรก็ดี งานวิจัยนี้มีความน่าสนใจกว่างานวิจัยอื่นๆ

ปกติแล้ว ตาม sense ของเรา บริเวณที่มีปัญหาน่าจะแสดงออกมาจากความเร็วที่ช้าลงเมื่อรถผ่านเข้าไปในบริเวณที่รถติด ซึ่งสามารถติดตามได้จากข้อมูล GPS แต่งานวิจัยนี้ หาบริเวณที่เกิดรถติดจาก’เส้นทางเดินรถ’

นักวิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานที่ว่า รถจะใช้ทางอ้อมแทนทางที่สั้นที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงรถติด เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารถจะไม่ได้วิ่งช้าลง เราก็ยังสามารถ identify บริเวณที่เกิดปัญหาได้ โดยดูจากระยะทางที่เพิ่มขึ้นมาจากการอ้อมไปทางอื่น

สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือบรืเวณที่เกิดรถติดจริงๆแล้วอาจไม่ใช่บริเวณที่เป็นปัญหาก็ได้ อย่างเช่น รถอาจจะวิ่งไปบริเวณ 1 กับบริเวณ 2 เพื่อจะไปบริเวณที่ 3 ถ้าเราก็ปัญหาโดยการขยายทางระหว่างบริเวณ 1 กับ 2 อาจจะไม่ช่วบแก้ปัญหาเท่ากับการทำทางตรงจาก 1 ไป 3 เลย

นักวิจัยยังได้ทำการประเมินผลระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา พบว่า เมื่อทำการแก้ไขตามที่ระบบแนะนำแล้ว ปัญหารถติดลดลงอย่างมาก และได้แนะนำให้ประเทศที่มีปริมาณแท็กซี่มากนำระบบนี้ไปใช้

ตามข่าว กรุงเทพฯมีปริมาณTaxiมากเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นไปได้ว่าจะสามารถนำระบบนี้มาใช้แก้ปัญหารถติดได้ อย่างไรก็ดี หากไม่มีเงินมาติดตั้ง GPS ในปริมาณมากเพึยงพอ ก็ไม่สามารถจะนำระบบดังกล่าวมาใช้ได้อยู่ดี!

(ย่่อมาจาก: http://www.technologyreview.com/printer_friendly_article.aspx?id=38679)

Advertisements
This entry was posted in Public Transport, Traffic Modeling and Visualisation and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s