Author Archives: maplub

แผนที่ Here Map ของ Nokia ในประเทศไทย: เปรียบเทียบกับ Google Map

ถ้าพูดถึงแผนที่ ทุกคนคงนึกถึงแต่ Google Map แต่นอกจาก Google Map แล้วยังมีอีกหลายยี่ห้อเข้ามาแข่งขัน เช่น OpenStreetMap, Bing และอีกหลายยี่ห้อ ทุกวันนี้ดูเหมือนว่า แนวโน้มการแข่งขันช่วงนี้น่าจะเน้นไปที่ความละเอียดและถูกต้องมากขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนการจัดวางที่ดูง่ายขึ้น แต่โมดูลการทำงานยังคงคล้ายๆกัน เช่น มีข้อมูลแต่ละอาคารครบถ้วนมากขึ้น มีข้อมูลจราจรที่แม่นยำมากขึ้น แต่หลักๆของทุกอันจะมีตัวแผนที่ ข้อมูลจราจร ข้อมูลสถานที่ เหมือนกันหมด จะเห็นแนวโน้มจาก Google เพิ่งปรับเปลี่ยน Interface เมื่อต้นปี 2014 และในเมืองไทย Google ได้เพิ่มแผนที่ในตัวตึกขึ้นมา (https://www.blognone.com/node/64102) บทความนี้เราจะมาลองดูกันว่า Here ต่างกับ Google อย่างไรบ้าง Nokia ได้เปิดตัว … Continue reading

Posted in Traffic Modeling and Visualisation | Leave a comment

Traffy

ถ้าพูดถึงการรายงานข้อมูลจราจรทางเว็บไซต์แล้ว ทุกคนคงนึกถึง Google Traffic แต่ช่วงนี้ มีเว็บรายงานข้อมูลจราจรของกรุงเทพฯหลายอันด้วยกัน และเว็บหนึ่งที่เป็นที่นิยมและกล่าวถึงพอสมควรก็คือ Longdomap (http://traffic.longdo.com/) เว็บไซต์ต่างๆที่รายงานข้อมูลจราจร มักจะนำข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูล ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบของ Application Programming Interface (API) ซึ่งพูดง่ายๆก็คือ เราต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปขอข้อมูลจากผู้บริการข้อมูล ซึ่งจะให้บริการข้อมูลกลับมาด้วยระบบมาตรฐานที่เราต้องการ วันนี้ไปเปิดเจอเว็บ Traffy โครงการประเมินและรายงานสภาพจราจร ของเนคเทค สวทช เป็นเว็บที่ให้บริการข้อมูลจราจรในกรุงเทพฯฟรี เว็บนี้เท่าที่ดูตอนนี้ให้บริการ API เท่านั้น ส่วนการให้บริการทางเว็บไซต์ยังไม่ได้พัฒนาไปมากนัก แต่สามารถเข้าดูข้อมูลจากเว็บที่นำ API ไปพัฒนาต่อ ส่วนที่น่าสนใจในเว็บ 1. API บริการข้อมูลเกี่ยวกับจราจร ให้สามารถนำข้อมูลไปพัฒนา application ต่อ ตัวอย่างเช่น … Continue reading

Posted in ITS | Tagged | Leave a comment

คนชอบเรียกแท๊กซี่ที่ไหน? แล้วคนชอบให้แท๊กซี่ไปส่งที่ไหน?

บางครั้งเราต้องเข้าคิวยาวเพื่อเรียกแท๊กซี่ แต่บางครั้งเราไม่ต้องแย่งกับใคร แต่ไม่มีแท๊กซี่วิ่งมาเลย! ในวีดีโอนี้  David A. King, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation at Columbia University and Jonathan R. Peters, College of Staten Island นำข้อมูลมากจาก GPS ซึ่งติดอยู่ในรถแท๊กซี่ มาแสดงแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างจำนวนจุดเริ่มต้น และจำนวนจุดสิ้นสุด ของแต่ละบริเวณใน New York ความสูงและความสว่าง แสดงถึงปริมาณรถแท๊กซี่ในแต่บริเวณ และสี แสดงให้เห็นปริมาณความแตกต่างระหว่างจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดสมมติว่าบริเวณหนึ่ง มีคนเรียกแท๊กซี่มากกว่าคนลงจากแท๊กซี่ บริเวณนั้นก็จะแสดงด้วยสีแดง … Continue reading

Posted in Demand Management and study, Traffic Modeling and Visualisation | Tagged , | Leave a comment

ทดสอบ Interactive Wall Map

ทดสอบ Wall map แสดงว่าบริเวณไหนมีรถติด และ line graph แสดงความสัมพันธ์ของค่าความเร็วระหว่างถนน

Posted in Traffic Modeling and Visualisation | Tagged , , | Leave a comment

เราจะสกัดข้อมูลรถติดออกมาจากข้อมูล GPS ได้อย่างไร ?

รถติดเป็นปัญหาในเมืองที่ทุกๆคนทราบว่าคืออะไร และสร้างปัญหาอะไรให้บ้าง รถติดนั้นเป็นปัญหาที่ทุกๆคนต้องการจะแก้ไขหลีกเลี่ยง แต่อย่างไรก็ดี ยังไม่มีเมืองไหนสามารถแก้ปัญหารถติดได้อย่างถาวร นั่นก็เป็นเพราะว่า ความต้องการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน (และทุกๆเมือง)นั้นมากจนเกือบจะเท่ากับความสามารถที่ถนนจะรับได้ (capacity) อยู่แล้ว ยิ่งมีเหตุการณ์ที่ทำให้ความต้องการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นเช่น เวลาเริ่มงานตอนเช้า เวลาเลิกงานตอนเย็น งานกีฬา งานคอนเสิร์ต หรือทำให้พื้นที่ของถนนลดลง เช่น อุบัติเหตุ ปิดถนนเพื่อซ่อมถนน ยิ่งทำให้รถติดเป็นปัญหาที่ต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่า เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดรถติดนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่เราก็สามารถลดผลกระทบนั้นได้ หากทราบสาเหตุว่ามาจากอะไร (และเกิดที่ไหน) มีหลายสาเหตุของรถติดที่ผู้ดูแลถนนทราบแน่นอน อย่างเช่นอุบัติเหตุ ที่มักจะได้รับการโทรแจ้ง หากมีซ่อมทาง ก็มักมีแผนมาก่อน เพียงแค่ทราบว่าเกิดที่ไหนเมื่อไรอย่างแน่นอน ผู้ควบคุมการจราจรก็จะสามารถเข้าไปดูแล ปรับเปลี่ยนสัญญาณจราจร หรือให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงเส้นทาง เพื่อลดความรุนแรงของรถติดได้ แต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ในบางครั้ง เราทราบว่ามีรถติด แต่เราไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร แม้กระทั่งในบางครั้ง … Continue reading

Posted in Traffic Modeling and Visualisation | Tagged , | Leave a comment

นักวิจัยศึกษารถติดโดยใช้ข้อมูล GPS บนรถแท๊กซี่

นักวิจัยศึกษารถติดโดยใช้ข้อมูล GPS บนรถแท๊กซี่ นักวิจัยของ Microsoft Research Asia ทำการศึกษารถติดในเมืองปักกิ่งโดยใช้ข้อมูลที่เก็บจาก GPS บนรถแท็กซี่ 33,000 คันเป็นเวลา 2 ปี (2009 และ 2010) การวิจับรถติดจากข้อมูล GPS ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่นัก มีหลายเมืองพยายามศึกษากันอยู่ ตัวอย่างของการศึกษา GPS สามารถดูได้จาก: http://casualdata.com/senseofpatterns/ http://vimeo.com/19034766 แต่อย่างไรก็ดี งานวิจัยนี้มีความน่าสนใจกว่างานวิจัยอื่นๆ ปกติแล้ว ตาม sense ของเรา บริเวณที่มีปัญหาน่าจะแสดงออกมาจากความเร็วที่ช้าลงเมื่อรถผ่านเข้าไปในบริเวณที่รถติด ซึ่งสามารถติดตามได้จากข้อมูล GPS แต่งานวิจัยนี้ หาบริเวณที่เกิดรถติดจาก’เส้นทางเดินรถ’ นักวิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานที่ว่า รถจะใช้ทางอ้อมแทนทางที่สั้นที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงรถติด เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารถจะไม่ได้วิ่งช้าลง … Continue reading

Posted in Public Transport, Traffic Modeling and Visualisation | Tagged , , | Leave a comment

Chromaroma: the oyster card game

เกม Chromaroma เป็นแนวคิดหนึ่งที่ดึงให้คนเข้ามา share ข้อมูลการเดินทางของตัวเองเพื่อใช้ในการศึกษาการเดินทางของคนในเมือง หลักการของเกมนี้คือการใช้ Oyster card ซึ่งเป็นบัตรที่ใช้ในการเดินทางใน London เมื่อมีการใช้ oyster card ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการเดินทางไว้ ผู้ใช้สามารถเข้าดูประวัติการเดินทางผ่านระบบ 3D visualization เกมนี้ยังเป็น version beta จึงยังไม่มีรายละเอียดมากนัก http://www.chromaroma.com/

Posted in Traffic Modeling and Visualisation | Tagged , , , | Leave a comment